Dar bir alan için

mükemmel olan

Yucca , parlak bir ışığı

tercih eder ve nemli

ortamdan daha azına

oldukça toleranslıdır.

 

 Yucca’ nın toprağı

sulamalar arasında

kurumalıdır.

Yucca 3 Gövde - ithal - Yucca Çiçek